PERSONDATAPOLITIK

Generelt

Denne politik ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Your Own Scrap ("Your Own Scrap", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via denne hjemmeside, yourownscrap.dk ("Hjemmesiden").

Your Own Scrap er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske på e-mail adressen info@yourownscrap.dk.

Personoplysninger vi indsamler, formål og retsgrundlag

Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på Hjemmesiden, IP-adresse, netværkslokation, og informationer om din computer.

  • Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

  • Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse.

  • Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af Personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af varer kan de nævnte oplysninger i visse tilfælde videregives til producenten eller leverandøren af den pågældende vare, såfremt varerne kan sendes direkte fra leverandøren.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Ret til indsigt

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som har om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@yourownscrap.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med din registrering som kunde hos os, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din kundeprofil.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser i forhold til bogføringslovgivningen, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af personlige grunde, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, der foretages ved registrering i webshoppen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@yourownscrap.dk

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din registrering som kunde i webshoppen eller tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden vil som udgangspunkt blive slettet, når vi ikke længere har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed

Vi har udført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Your Own Scrap Aps er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

Spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik bedes henvendt til:

Your Own Scrap
Vor Frue Hovedgade 20
4000 Roskilde
CVR nr. 30416082
info@yourownscrap.dk

Vi bruger cookies!

Cookies er nødvendige for at få Your Own Scrap til at fungere, samt vi bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker videre på https://yourownscrap.dk/, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>